Business Model

Ondernemen is kansen zien en pakken. Innoveren. En af en toe even stilstaan en om je heen kijken. Ben ik goed bezig? Klopt mijn business model nog wel? Of liggen er kansen die ik niet zie?

Met het thema Business Model kijken we samen naar je organisatie. Waar zit ruimte voor verbetering, hoe kunnen we extra waarde creëren voor je klanten? We helpen je met het opstellen van een passend business model en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. We reiken concrete plannen aan die direct uitvoerbaar zijn.

Onze aanpak

Voorzie biedt altijd maatwerk. We kijken naar jouw vraag en situatie en stellen op basis daarvan met elkaar een programma samen. Dat programma bestaat uit een of meerdere onderdelen van een of meerdere thema’s. Net wat past. Ben je geïnteresseerd wat Voorzie voor jou kan betekenen, neem contact met ons op.

De onderdelen van het thema Business Model.

1  Strategische sessies met directie/management

Tijdens de sessies maken we gebruik van:

 • Business Model Canvas
  Een gedeelde taal om business modellen te beschrijven, visualiseren, onderzoeken veranderen, verbeteren
 • Waarde Propositie Canvas
  Om producten en diensten te ontwikkelen die je klanten echt willen.

2  SWOT-analyse en confrontatiematrix

De SWOT-analyse is een handige methode om de sterke en zwakke punten van je organisatie in kaart te brengen. Je ziet hiermee direct waar je kansen liggen en welke punten je nog moet verbeteren. Aan de hand van de SWOT-analyse stellen we een confrontatiematrix op.
In de confrontatiematrix worden de zwakten en sterkten én de bedreigingen en kansen uit de SWOT-analyse met elkaar verbonden. De gedachte hierbij is dat er geen invloed uitgeoefend kan worden op de situatie en ontwikkelingen om ons heen, maar dat we wel kunnen aangeven welke effecten deze ontwikkelingen hebben op onze interne omgeving.

3  Ondersteuning bij opstellen strategisch plan of ondernemersplan

Vragen waar we bij stilstaan:

 • Wat zijn je kernactiviteiten?
 • Wat is je toegevoegde waarde?
 • In welke behoefte voorzie je?
 • Wie zijn je belangrijkste klanten?
 • Wat zijn ze bereid daarvoor te betalen?
 • Hoe bereik je klanten?
 • Wat voor relatie wil je met klanten?
 • Wat zijn de belangrijkste kosten?

Wat levert het op?

Nieuwe inzichten. Inspiratie. Concrete plannen. Met het thema Business Model kijk je weer met een kritische blik naar je eigen bedrijf. Het helpt je om op een innovatieve manier te ondernemen en je business model aan te scherpen of te vernieuwen om beter in te spelen op de wensen van je klanten.