Leiderschap & Cultuur

Steeds meer mensen moeten leidinggeven in hun werk. Aan zichzelf, aan een team of aan verschillende teams. Dat is niet altijd even makkelijk. Hoe zet je bijvoorbeeld een nieuwe koers uit? En hoe krijg je medewerkers mee? Daar komt veel bij kijken.

Een ding is zeker: goed leiderschap maakt verschil. Met het programma Leiderschap & Cultuur helpen we jou om het verschil te maken voor je medewerkers. En je medewerkers daardoor voor jouw klanten.

Onze aanpak

Voorzie biedt altijd maatwerk. We kijken naar jouw vraag en situatie en stellen op basis daarvan met elkaar een programma samen. Dat programma bestaat uit een of meerdere onderdelen van een of meerdere thema’s. Net wat past. Ben je geïnteresseerd wat Voorzie voor jou kan betekenen, neem contact met ons op.

De onderdelen van het thema Leiderschap & Cultuur.

1  Assessment (online)

Voorafgaande aan de eerste training doe je een online assessment. Daarmee krijg je een indruk van jouw gedrag en communicatie voorkeuren.

2  Bespreken assessment en theorie

We bespreken je online assessment en gaan dieper in op verschillende theorieën over persoonlijk leiderschap en teamwork. Het helpt je om je eigen gedachten en ideeën over gedrag en communicatie  te toetsen en vorm te geven.

3  Leiderschapstraining

Concretiseren
De geldende normen en waarden binnen jouw organisatie leggen we vast in het gedragskompas. Aan de hand daarvan gaan we het gewenste leiderschapsgedrag concretiseren: wat zou je veranderd willen zien?

Inspireren
We zoomen in op jouw Leiderschapsstijl en concretiseren deze. Hoe raak je zelf geïnspireerd en hoe beweeg je anderen? Hoe krijg je anderen enthousiast voor je ideeën? Of hoe haal je de beste ideeën uit je eigen onderneming?

Realiseren
De winst van dit onderdeel is dat je leert inzien wat het vertonen van voorbeeldgedrag teweegbrengt. We laten je ervaren hoe je gedrag kunt verankeren in je organisatie en hoe je kunt sturen op gewenst gedrag.

4  Medewerkers Betrokkenheid Onderzoek (MBO)

Met het MBO meten we de arbeidsmotivatie, betrokkenheid, balans werk/privé, vertrouwen in ambities, ruimte voor ontwikkeling en onderlinge communicatie. Het geeft een goed beeld van medewerkers en de (cultuur van de) organisatie.

Vragen waar we bij stilstaan:

  • Waarom hebben mensen weerstand tegen veranderingen?
  • En zoeken anderen het juist op?
  • Hoe kan je daarop inspelen?
  • Hoe herken je leiders en volgers?
  • Hoe kun je dat in je voordeel gebruiken?
  • Hoe maak je verbinding met medewerkers?
  • Hoe motiveer je ze?
  • Hoe stuur je op gewenst gedrag?
  • Hoe creëer je een effectief team?
  • Hoe veranker je doelen in de organisatie?

Wat levert het op?

Met Leiderschap & Cultuur vergroot je je zelfkennis en leer je persoonlijkheidsverschillen begrijpen. Het helpt je om communicatie beter te begrijpen en biedt nuttige handvatten voor je eigen manier van communiceren. Wie spreek je op welke manier aan om doelen te realiseren? Inzicht in elkaar vergroot het begrip voor elkaar, wat leidt tot betere samenwerking. Zo kan er gewerkt worden aan teamontwikkeling en teambuilding.